จัดซื้อ/จัดจ้าง โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที

โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

โรงเรียนเทพลีลา

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

โรงเรียนนนทรีวิทยา

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๔

โรงเรียนบางกะปิ

โรงเรียนปทุมคงคา

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

โรงเรียนพุทธจักรวิทยา

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานนาเวศ

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

โรงเรียนราชดำริ

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

โรงเรียนศรีพฤฒา

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสิริรัตนาธร

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โรงเรียนหอวัง