ช่องทางติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-930-4490-2

fax : 02-9398166

         facebook : สพม. กท 2
         E-mail : sesao2.bkk@gmail.com