ช่องทางติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ถนนลาดพร้าว เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-930-4490-2

facebook : สพม.2
E-mail : sesao2.bkk@gmail.com