ดาวน์โหลดเอกสาร กลุ่มส่งเสริมและจัดการศึกษา

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ [Click]
ชื่อผู้ประสานงานรับสมัครนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2564 [Click]
แผนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 [Click]
พื้นที่บริการแยกตามเขตปกครอง [Click]
ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  [Click]