รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564 

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562 

ปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา 2560