วิดีโอสร้างความเข้าใจในการรายงานผลฯ

วิดีโอชี้แจงสร้างความเข้าใจในการรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ [Click]