แผนปฏิบัติการ

 

  • >> แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [Click]
  • >> แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ Click
  • >> แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ Click
  • >> แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ Click