โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริษัททำความสะอาดระเบียงทางเดิน ห้องน้ำ/ห้องส้วม อาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศประกวดราคาจ้างทำบัตรนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจ้างครูต่างชาติ EP ปีการศึกษา 2565

ร่างประกาศ จ้างครูชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565