โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ประกาศประกวดราคาจ้างทำบัตรนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจ้างครูต่างชาติ EP ปีการศึกษา 2565

ร่างประกาศ จ้างครูชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565