ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)