ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาปี พ.ศ.2563

[Click] รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา