การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

รายละเอียดและรายชื่อผู้สอบผ่าน >> http://gg.gg/lr80i

ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-09.0 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม (3)


**หมายเหตุ : 1. ให้ใช้ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เป็นหนังสือเรียกตัวผู้สอบผ่าน
2.เป็นหน้าที่ของผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรในการเตรียมเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันรายงานตัว
3.การแต่งกาย : แต่งกายชุดสุภาพ เรียบร้อย ตามประเพณีนิยม