สพม.2 นำนักเรียนเข้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อและวันชาติ พ.ศ. 2563