การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย สพม.2 เมืองหลวงการศึกษา ยกกำลังสอง