ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 “สพม2 เมืองหลวงการศึกษายกกำลังสอง”

[Click] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 นโยบาย “สพม2 เมืองหลวงการศึกษายกกำลังสอง”