เลขาธิการ กพฐ.เยี่ยมให้กำลังใจการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.กท 2NEW