กรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนบำรุงขวัญโรงเรียนในสังกัด สพม.กท 2