การมอบโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัล “โรงเรียนคุณธรรม สพม.2 ระดับ 3 ดาว” และการประกวดคลิปวีดีโอ “กระบวนการบริหารงานสิ่งแวดล้อมศึกษาภายในโรงเรียน”