ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกั้นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Click] ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า