7 ต.ค. | พิธีมุทิตาจิต แสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ต้อนรับ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยโรงเรียนหอวังเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีมุทิตาจิต แสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่ง กับ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ในการเข้ารับตำแหน่ง ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง เวลา 10.00–12.00 น. พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Microsoft Teams  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวแสดงความยินดี นายปรีชา จิตรสิงห์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กล่าวให้การต้อนรับและแสดงความยินดี โดย ดร.อำนาจ อัปษร นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มอบช่อดอกไม้ ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษามาร่วมแสดงความยินดีอีกมากมาย บรรยากาศเ ป็นไปด้วยความรักและอบอุ่น

-ลิงค์ภาพ-https://drive.google.com/drive/folders/1Obnaa9cYUxJeFuQtJ3GM7ttVhWH2jArF

-VTR ท่าน ผอ.สุชน วิเชียรสรรค์-https://www.youtube.com/watch?v=al9OI3LTN-o