ผอ.สพม.กท 2 ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ รองเลขา กพฐ. คนใหม่

-ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับ ท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช เนื่องโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยความยินดียิ่ง ณ กระทรวงศึกษาธิการ

-Facebook –https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%97-2-2217858971803527/photos/pcb.2975759612680122/2975756816013735/