รับชมรับฟังตรวจสอบความพร้อมในการฉีดวัคซีนให้นักเรียน

ดร.สุชน วิเชียร​สรรค์​ ผู้อำนว​ยการ​สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​กรุงเทพ​มหานคร​ เขต 2 เข้ารับชมและรับฟังบทสัมภาษณ์ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการไปตรวจสอบความพร้อมการฉีดวัคซีนให้นักเรียนรวมถึงแผนการเปิดภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายนนี้หลังจากที่นักเรียนได้ฉีดวัคซีน พร้อมกับ ดร.อำนาจ อัปษร และ นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมจอมพลป.3 สพม.กท 2

-Facebook- https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%97-2-2217858971803527/photos/pcb.2975761262679957/2975760486013368/