พิธีเปิดการฉีดวัคซีน (Pfizer) ของนักเรียน ร.ร.วชิรธรรมสาธิต

     ดร.สุชน วิเชียร​สรรค์​ ผู้อำนว​ยการ​สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​กรุงเทพ​มหานคร​ เขต 2 เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน เนื่องในการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้ความร่วมมือจาก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต