ผอ.สพม.กท 2 รับชมการจัดงานเปิดตัว (Kick off)

          ดร.สุชน วิเชียร​สรรค์​ ผู้อำนว​ยการ​สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​กรุงเทพ​มหานคร​ เขต 2 เข้ารับชมและรับฟังการจัดงานเปิดตัว (Kick off) “โครงการนำร่องการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” พร้อมกับ นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ LIVE- ผ่านช่องทาง Facebook ของ CBE Thailand,OBEC Channal เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม ช.ราชพฤกษ์ ชั้น3 สพม.กท 2