จาก รอง.ผอ.สพม.2 สู่ ผอ.สพป.ปทุมธานี 1

ดร.สุชน วิเชียร​สรรค์​ ผู้อำนว​ยการ​สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​กรุงเทพ​มหานคร​ เขต 2 พร้อมด้วย ดร.อำนาจ อัปษร ,น.ส.นันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รอง.ผอ.สพม.กท 2, ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรบนสำนักงานเขตฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.กนิษฐา ทองเลิศ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ภายในงานเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณท่าน ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาขับเคลื่อนสำนักงานเขตฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม สพม.ปทุมธานี เขต 1 จ.ปทุมธานี

-ลิงค์Facebook-https://www.facebook.com/media/set/?vanity=2217858971803527&set=a.2978918395697577&__cft__[0]=AZU_Yo256pqh3XoM3qsAFN1MqJ_yiQkjjrj27otWGm0OXliQi7p1w82J4NC-6Ke2XEl-sOHuEB99ijojuSxWzl5-mWGSNYbjMaO9tx0Ug2A-efe9gMvIas40myT8FaMIstmrUQPuZHOVnI62cnPTHrjl6AP1U6unMekYr7uh_iNl800o9Y191ZNqAMZxYLD3tpU&__tn__=-R