ผอ.สพม.กท 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ​(Pfizer)​ โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการฉีดวัคซีนครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

-Facebook- https://www.facebook.com/media/set/?vanity=2217858971803527&set=a.2981189005470516&__cft__[0]=AZWmzeipW5_OsNAG0xR1ULsoc1j-h9pffp94JsWCo9v6PYRZBNTXHCVQErJjR8C-uRzuSKIRRVxXHQb0Gqq3zy0uZPOTpGr4lym0GFK0kdxNZfIdCVvJUwlekGImwm0S7TsGWBbLpW5xjgioFF6Y4qXhtc4eSr5zdAqIhJFS-WnfTAw5DUerMtsuM9vvlid620M&__tn__=-R