นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียน จัดกิจกรรม “ครอบครัวปันสุข มอบถุงยังชีพ” ให้กับนักเรียนเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

-Facebook- https://www.facebook.com/media/set/?vanity=2217858971803527&set=a.2981197618802988&__cft__[0]=AZV7fVWUuHIhY_0Y09qXzJ_ttcARL49q9F-fA_kpi8jADyBkgdZ8sgQew0bVHa9GceUDK236JKn6Ie7mfYFadLPiFgZPwuWE0Meou_AjW4kppoZrr4A4deiUg3oj854C7QolEnGIewPr2s0X9x8slpKXNQr8h3AV4rG7XGbMuFAA10Ugyj6KmYY_q4FDy3ad41o&__tn__=-R