สรุปการประชุมวันที่ 15 ตุลาคม 2564
1.ผอ.สพม.กท 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน
2.ครอบครัวปันสุข มอบถุงยังชีพ
3.รอง.ผอ.สพม.กท 2 ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน เข็ม 1
4.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และ สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 1