การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำเดือนตุลาคม 2564 ครั้งที่ 1/2565

         ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำเดือนตุลาคม 2564 ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย ดร.อำนาจ อัปษร ,น.ส.นันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ,ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้อำนวยการกลุ่มภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน โดยมี นายสุเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และ นายจันทร เที่ยงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สังกัด สพม.กท 2

   

เพจ Facebook ::: https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%97-2-2217858971803527

รูปภาพ ::: https://drive.google.com/drive/folders/1-Lq-73J4GudGJ9ARBcnkJLRWf0syz-8c