📣ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน📣

📣ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน📣

เด็กและเยาวชน อายุ 12 – 18 ปีบริบูรณ์ (ที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา) และพักอาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีความประสงค์จะขอรับวัคซีน Pfizer และยังไม่ได้ลงทะเบียน

📌📌สามารถลงทะเบียน ผ่านลิงค์ https://forms.gle/mYziZvd8U8YqXT3i7 ภายในวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. เท่านั้น

📌📌(ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว รอรับการแจ้งเตือน ทาง SMS เท่านั้น)