การประชุมผู้ปกครองนักเรียนบูรณาการ เติมความรู้ สู่อาชีพ เพื่อการมีรายได้

          นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนบูรณาการ เติมความรู้ สู่อาชีพ เพื่อการมีรายได้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว โดยมี นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ในวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี