ผอ.สพม.กท 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ติดตามการจัดการเรียนการสอน

           ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ติดตามการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ ได้ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ เเละความพร้อมด้านอาคารสถานที่ พร้อมให้คำเเนะนำในการดำเนินการต่างๆ โดยมี นายดาวหยาด ขันเธ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต