พิธีปิดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ “เสมา เกมส์” ครั้งที่ ๒

          นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2565 “เสมา เกมส์” ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เเละบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมในพิธีปิดดังกล่าว ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ