กิจกรรมสานสายใยครูพันธุ์ใหม่ หัวใจ ส.ศ.ม. ประจำปีงบประมาณ 2565

           ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมสานสายใยครูพันธุ์ใหม่ หัวใจ ส.ศ.ม. ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

v