สัมมนาการศึกษา PIM การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มอบหมายให้ ดร.อุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาการศึกษา PIM การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.กท 2 พร้อมร่วมสัมมนาที่บอกเล่าความสำเร็จที่โด่ดเด่นด้วย Work-based Education พร้อมการเรียนการสอนยุคใหม่ เน้นทำงานเป็น เน้นประสบการณ์เรียนรู้ เน้นฝึกงานกับมืออาชีพ จัดเต็มเครือข่ายธุรกิจ พิชิตอาชีพในฝัน และพร้อมกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการด้วยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของสถาบันฯ ทั้ง 5 ศาสตร์แนวคิด ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เเจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี