กิจกรรมสร้างโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วย นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายประจักษ์ ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคารสวัสดิ์ ผลโภค โรงเรียนบางกะปิ