ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 5/2565 พร้อมด้วย ดร.อำนาจ อัปษร ดร.อุดม อินทา นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพม.กท 2 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยในการประชุมได้มีการแสดงความยินดีกับ ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่ได้รับอนุมัติให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ เป็นผู้อำนวยการสายการศึกษาเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ในการประชุมมีการเร่งรัดติดตามนโยบาย สพม.กท 2 ประกอบด้วย การเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศ, ความปลอดภัย – MOE safety center, โครงการทางการศึกษา – พาน้องกลับมาเรียน, ประสิทธิภาพ – การบริหารที่มีประสิทธิภาพ, คุณภาพการศึกษา – การพัฒนาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ