กิจกรรม “Stop Learning Loss Reskill Upskill Newskill for Future Skill ฟื้นจำ ทำเพิ่ม พัฒนา ส่งเสริม เพื่ออนาคต ลูก วธ.”

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “Stop Learning Loss Reskill Upskill Newskill for Future Skill ฟื้นจำ ทำเพิ่ม พัฒนา ส่งเสริม เพื่ออนาคต ลูก วธ.” ในการจัดกิจกรรม มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยมี นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ สวนหลวง ร.9