รู้จัก สพม.กท 2

ข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2553 และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 จึงทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ต้องถูกยกเลิก ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รวมโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จำนวน 36 โรงเรียน กับโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 15 โรงเรียน รวมโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จำนวน 51โรงเรียน และมีการจัดตั้งโรงเรียนใหม่ จำนวน 1 โรงเรียน รวมเป็น 52 โรงเรียน มีเขตปกครอง รวม 27 เขตปกครอง ที่ตั้ง 1126 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (ตั้งอยู่ในโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์) นายปรีชา จิตรสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นท่านแรก และปัจจุบันนายสุชาติ กลัดสุข เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

เขตปกครอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีเขตปกครอง รวม 27 เขตปกครอง

ที่ เขตปกครอง จำนวนแขวง พื้นที่ ตร.กม.
1 คลองสามวา 5 117
2 คันนายาว 1 25.98
3 จตุจักร 5 32.908
4 ดอนเมือง 1 59.56
5 บางกะปิ 2 28.523
6 บางเขน 2 37.825
7 บึงกุ่ม 1 25
8 ประเวศ 3 45.88
9 มีนบุรี 2 63.645
10 ลาดกระบัง 6 123.589
11 ลาดพร้าว 2 21.062
12 วังทองหลาง 1 18.905
13 สวนหลวง 1 27.03
14 สะพานสูง 1 28.124
15 สายไหม 3 36.704
16 หนองจอก 8 236
17 หลักสี่ 2 25.06
18 ห้วยขวาง 3 22.838
19 คลองเตย 3 12.316
20 ดินแดง 1 8.4
21 บางคอแหลม 3 8.98
22 บางนา 1 18.789
23 บางรัก 5 5.536
24 พระโขนง 1 13.064
25 ยานนาวา 2 16.662
26 วัฒนา 3 13.287
27 สาทร 3 9.326

แผนที่

แผนที่แสดงพื้นที่เขตปกครอง ในพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และที่ตั้งโรงเรียน 52 โรงเรียน

โครงสร้างการบริหาร